NilBa

Iç ve Diş Ticaret Istanbul

Welcome

At the website of NilBa Iç ve Diş Ticaret

Contact Us

Office:
Bahçelievler Mah. Kaldirim Cad. Orme Sitesi 13-2 Cengelköy
34688 Istanbul
Turkey
T:+90 216 332 4007

International
Bas L.M. Jansen
E:  act@nilba.eu
M: +90 543 868 3047

Turkish
E:  tr-support@nilba.eu
M: +90 555 650 3732

 NilBa


NilBa is an ICT and Internet consultancy organization, originally from the Netherlands, but since more than 7 years operational in Turkey. Our office is located in Istanbul.
NilBa is specialized in CIM - CRM, Project Management, Mind Mapping, Visualization & Communication, E-Marketing, Internet Consultancy and Content Management. NilBa is act! Certified Consultant and Registered Partner of several other companies.

NilBa ICT ve Internet danışmanlığı, Hollanda'dan kökenli 7 yıldır Türkiye'de operasyonlu kuruluştur. Ofisimiz İstanbul’da bulunmaktadır. NilBa CIM içinde - İhtisas CRM, proje yönetimi, zihin haritalama, görselleştirme & iletişim, E-pazarlama, Internet danışmanlığı ve içerik yönetimi.
NilBa bir Act! Danışman pazarlama yazılım ürünün sertifikalı kayıtlı ortağıdır.